okoli
Okolí

ŽUMBERK

Vesnice Žumberk se nachází nedaleko od Slatiňan a najdete zde zbytky stejnojmenného hradu. Je to zřícenina, o níž jsou první zmínky z roku 1318. Často se zde střídali majitelé. Počátkem 17. stol. byl hrad opuštěn a začal pustnout a chátrat. Dochovány jsou výrazné zříceniny hradeb a paláce, stejně tak jsou patrné stopy renesanční přestavby.

Ve vsi stojí původně gotický kostel Všech svatých prvně doložen ve 14. století, který uvnitř skrývá původní stavební detaily. V roce 1782 byl zcela přestavěn, věž byla obnovena v roce 1789 a roku 1880 byl celý kostel upraven pseudorománsky a pseudogoticky. U kostela na sebe dřevěným patrem s cibulovou střechou upozorňuje jinak zděná zvonice. Na návsi je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.

Žumberk působí na návštěvníka velice příjemně - členitá krajina, zřícenina přímo v obci, pěkně upravená stavení, zatopené lomy na žulu - to vše dělá Žumberk a celou tuto část Železných hor jedinečnou. V okolí zvyšují terénní členitost četné lomy na červenou "žumberskou žulu", východně od obce najdeme několik rybníků. Nabízíme vám zajímavou procházku s poznáním přírodních lokalit, jednou z nich je rybník Popluže, který je obklopen mokrou loukou. Suchý pahorek u rybníka je porostlý dubohabřinou se vzácnými druhy rostlin.

Také rybníky Malá a Velká Straka jsou zajímavé přírodní lokality. Vyznačují se rašelinnými okraji porostlými rákosinami a vzácnou květenou. Budete-li cestovat vlakem, vystupte v zastávce Zaječice a po 5 km po modré značce dorazíte do Žumberka. Na hradě se dá přespat pod širákem. Vstup na vlastní nebezpečí. Hradní zdivo se rozpadá.
Bližší informace o zřícenině naleznete na www.hrady.cz

zumberk
zumberk

Copyright © 2014, All Rights Reserved - Infocentrum Slatiňany - design & code by Jiří Pešek.