u_nas
U nás

KOSTEL SV. MARTINA

K dominantám Slatiňan patří i kostel sv. Martina. Kdy a kým byl založen, nelze přesně určit. První zmínka pochází z roku 1297, kde je uveden jako farní kostel. V 15. století byly Slatiňany vypáleny uherským králem Matyášem a poničený kostel byl barokně upraven. V letech 1891 – 92 byl pak barokní kostel přestavěn podle plánů slatiňanského rodáka Františka Schmoranze a patří mezi významné stavby. Vybudováním kryté chodby došlo ke spojení západního bočního křídla zámku s panskou oratoří v kostele. Hlavní oltář a postranní oltář sv. Josefa zhotovil zdejší řezbář Fr. Jirouš. Obraz sv. Josefa namaloval akademický malíř Miller z Chrudimi. Slatiňanský kostel také vlastní obraz Panny Marie Ustavičné pomoci, k němuž lid v dobách zkoušek úporného sucha, či stálých dešťů s důvěrou utíkal.

Kostel najdete vpravo od zámku před vstupem do zámeckého parku.

kostel
kostel
kostel

Copyright © 2014, All Rights Reserved - Infocentrum Slatiňany - design & code by Jiří Pešek.