okoli
Okolí

BÍTOVANY A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Bítovany leží za severní hranicí Železných hor. V obci stojí původně gotický kostel sv. Bartoloměje ze 14. století. V bezprostřední blízkosti Bítovan se nachází zajímavá přírodní lokalita zvaná "V syslích" - drobný odkryv břehu křídového moře s pískovcovými skalními útvary. Ve spodní části stráně můžeme vidět bělošedé intenzivně zvětralé horniny (kaolinizované) žuly, nad nimi pak vystupují druhohorní uhelnaté jílovce (s otisky dávných rostlin) a slepence křídového stáří. Nejvyšší část stráně tvoří cenomanské pískovce usazené z dávného druhohorního moře. U Bítovan je vyhlášena přírodní památka rybník Farář. Chráněné území bylo původně vyhlášeno k ochraně naleziště kotvice plovoucí. Její existence po vyhrnutí rybníka nebyla potvrzena. Stráně nad rybníkem jsou unikátní geologickou lokalitou (slepence s jílovitými pískovci s uhelnými proplástky a vlastní kvádrové pískovce). Rozmanitá stále krásná příroda stojí za návštěvu a pěknou procházku.

Copyright © 2014, All Rights Reserved - Infocentrum Slatiňany - design & code by Jiří Pešek.